Tento e-shop využíva cookies a bez ich použitia nie je schopný fungovať.Ak súhlasíte,kliknite na zelený krížik. Ak nesúhlasíte kliknite na tento odkaz.Stránka bude zrušená.
X
kontaktný formulár
chcem zaslať dotaz
počítadlo prístupov
online: 32
dnes: 709
týždeň: 3489
celkom: 3013980

 

Ako meditovať

Vzostup

 

Čo je vzostup? Vzostup je prirodzenou a normálnou súčasťou evolučného procesu vo vesmíre. Je to vlastne prechod z nižšej dimenzie do vyššej, ktoré sa deje vtedy, keď bytosť dosiahne určitý stupeň vo svojom osobnom vývoji, určitú úroveň vibrácií. Vždy to tak bolo a pravdepodobne to tak bude pokračovať pokým tento proces bude potrebný.

Skúsenostný rast Evolúcia je založená na nepretržitom raste vďaka učeniu v mnohých podobách. Tento rast sa prejavuje cez veľkú duchovnú múdrosť, súcit, toleranciu, čestnosť, skutočné pochopenie a tie kvality, ktoré nás vedú k Bezpodmienečnej Láske.

Energia a vibrácie Každá osoba má svoje jedinečné energetické vibrácie a to je to, čo vnímame keď cítime, že je nám niekto okamžite blízky alebo sa cítime s niekým príjemne. Zatiaľ čo každá bytosť má svoju špecifickú energiu, celkové vibračné pole bytosti sa mení v závislosti na aktuálnom stupni evolúcie, na ktorom sa daná bytosť nachádza. Naše individuálne vibračné pásmo určuje, čo sme schopní vidieť. Všetky dimenzie existujú „teraz,“ ale my dokážeme vidieť iba veci, ktoré sa nachádzajú vo vibračnom pásme Svetla, ktorý zodpovedá tomu nášmu. Múdrosť a láska zvyšujú vibrácie z hustých a nízkych frekvencií na rýchlejšie a jemnejšie.

Štádium evolúcie Vzostup je iba štádium v evolučnom procese a znamená dosiahnutie stavu, kedy je bytosť pripravená postúpiť na vyššiu úroveň vibrácií Svetla a teda sa pre túto bytosť stane vyššia, v našom prípade piata dimenzia prístupná a viditeľná.

Vzostup nie je len pre „pár vyvolených,“ túto príležitosť majú všetky bytosti v celom vesmíre. Je zavŕšením časového rámca, ktorý si daná bytosť vybrala pre svoj rast, pričom je nevyhnutne dosiahnuteľný pre každú bytosť v nejakom bode jej evolúcie.

Prirodzený prechod Nie je potrebné rozumieť tomuto procesu, dokonca ani poznať slovo Vzostup na to, aby ste mohli vzostúpiť. Je to iba slovo, ktoré sa používa na definovanie tohto konkrétneho kroku v raste bytosti. Všetky štádiá evolúcie sú úžasné a každé má svoju špecifickú krásu a múdrosť. Avšak mnohí cítia, že Vzostup je špeciálnym štádiom, pretože znamená prechod z reality duality v tretej dimenzii do reality uvedomovania si jednoty, harmónie a lásky.

Pri prechode do piatej dimenzie prechádzajú bytosti cez štvrtú dimenziu, kde zanechajú všetky potláčané emócie a myšlienky, ktoré majú príliš husté vibrácie na to, aby s nimi mohli vstúpiť do vyšších vibrácií vo vyššej dimenzii.

Manifestácia univerza Tí, ktorí vzostúpili v minulosti, museli prejsť do vyššej dimenzie bez fyzických tiel, ktoré v tretej dimenzii „zomreli.“ Teraz ale máme príležitosť zmeniť tento vzorec a vzostúpiť spolu s našimi nižšími telami a priniesť tak nový vzorec vzostupu do manifestácie univerza. Prvý krát vo vesmíre existuje možnosť pre každého vybrať si zvýšenie vibrácií molekulárnych štruktúr fyzického tela. Ako pri všetkých nových veciach predstavených ľudstvu, sa môže aj Vzostup javiť ako „šialený“ a nemožný. Nie je to tak dávno, čo bola komunikácia medzi ľuďmi vzdialenými od seba tisíce kilometrov alebo cesta na mesiac, neuskutočniteľnou predstavou.

Vzostúpenie Zeme Planéta Zem v súčasnosti dosahuje stav vzostupu. Bytosť, ktorej telom je Zem (rovnako, ako majú ľudia svoje telá) dosiahla bod, v ktorom sa rozhodla pre významný krok vo svojej evolúcii. V súčasnej dobe sa zbavuje všetkej zahustenej a negatívnej energie a pozdvihuje svoju fyzickú podobu a subtílne telá, ktoré ju obklopujú (ktoré má rovnako ako ľudské bytosti). Všetko, čo je jej súčasťou a identifikuje sa s ňou, ako flóra a fauna, existujúce v prirodzenom prúde vesmíru, sa jednoducho presunie spolu s ňou. Každá živá bytosť, ktorá je oddelená alebo nie je prirodzenou súčasťou Zeme a vyvinula sa do stavu „slobodnej voľby,“ sa rozhodne o svojom vlastnom postupe – môže ale nemusí si zvoliť Vzostup. V tejto skupine sú ľudia a niektoré zvieratá.

Evolučná príležitosť V tomto špeciálnom čase planetárnej evolúcie existuje príležitosť pre každého jednotlivca žijúceho v Zemských štruktúrach, či už je aktuálne inkarnovaný alebo nie, vybrať si opustenie nižších úrovní hustoty a prenesenie sa z reality založenej na materializme a oddelenosti do reality, ktorá je založená na jednote všetkého života.

Táto možnosť je prístupná celému ľudstvu, pretože Zem vzostupuje. Zvyčajne vzostupuje jedinec bez toho, aby mohol využiť zvyšovanie vibrácií planéty, ktoré výrazne pomáhajú pri Vzostupe. Všetko je v Božom pláne a všetci, ktorí sa teraz nachádzajú na Zemi sú schopní využiť túto pomoc. Ďalšie planéty vo vesmíre vzostúpili v minulosti a teraz je na rade Zem.

Prepojenie s Božským zdrojom Každý si môže v tomto období vybrať znovu prepojenie s Božským zdrojom, opustiť svoje vzory obmedzenia, odpútať sa od súdenia a oddelenosti a vojsť na láskou naplnené miesto srdca. Vyžaduje to skutočné odovzdanie sa a odhodlanie. To sa dá dosiahnuť tým, že nasledujeme dušu v každom okamihu, čo znamená nasledovať srdce a robiť len to, čo cítime ako správne a zvyčajne to býva sprevádzané záujmom alebo vzrušením. Ak pokračujeme podľa vzoru diktovaného mysľou, často zo strachu alebo potreby istoty a kvôli všetkým „mali by sme“ a „musíme,“ si nedovolíme cítiť v srdci pravdu a Božský prúd Bytia.

Zem bola kedysi dokonale guľatá s rovnomerným rozložením energie. Súhlasila s tým, že bude zdieľať svoj proces učenia sa s ľudstvom. Pri tomto učení spôsobili ľudia nerovnomerné rozloženie tejto energie rôznymi spôsobmi, napríklad negatívnymi myšlienkami, ničením dažďových pralesov, znečistením, atď.

Učenie sa cez obmedzenie Proces učenia sa cez obmedzenie dosiahol hlbokú úroveň obmedzenia. Mnohí si preto nepamätajú na to, že sú duchovné bytosti a deti Boha, časti Božského zdroja prepojení so všetkými živými bytosťami. Tak isto si ľudia nespomínajú na to, že oni sami vytvárajú vlastnú realitu a tým svoju vlastnú realitu.

Súhlas Zeme Zem súhlasila so spoločným učením sa s ľuďmi a dobre chápe všetky možnosti, ktoré by mohli nastať. Pôsobí z pozície lásky a necíti sa byť „obeťou,“ ani necíti hnev za sústavné ničenie jej súčastí. Všetko vo vesmíre sa deje so súhlasom. Všetko. Zem sleduje s láskou a pochopením ľudské úsilie prekonať všetky prekážky, ktoré si sami vytvorili.

Zem teraz potrebuje premeniť všetku energiu vo svojich štruktúrach späť na dokonalú guľu a zvýšiť svoje vibrácie, aby mohla vzostúpiť. Je úplne schopná urobiť to. Spôsob, akým to urobí, závisí ma množstve Svetla, ktoré príjme. Pokúša sa uvoľniť tieto oblasti tak jemne, ako sa len dá a my jej môžeme pomôcť tým, že sústredíme Svetlo do a okolo Zeme, vytvoríme pozitívne a liečivé vzorce okolo sveta.

Sila jednotnej modlitby Modlitba je tiež formou spojenia sa s Božským zdrojom všetkého a vieme, že spája so silou Boha. Niektorí ľudia cítia, že by chceli Zemi pomôcť iným, praktickejším spôsobom a to je tiež skvelé. Zem je vďačná za všetky formy pomoci.

Ak bude mať k dispozícii dostatočné množstvo Svetla, nebude musieť vyvažovať energetickú nerovnováhu drastickým spôsobom, ako napríklad zemetraseniami, povodňami, atď.

Vo svojej láske a súcite voči všetkým živým bytostiam na Zemi a kvôli svojmu vlastnému pohodliu, bude samozrejme uprednostňovať prechod bez bolesti a utrpenia. Vieme, že každá matka by si želala čo najjemnejší pôrod a Zem nie je výnimkou. Nechce zažívať bolesť z prasklín a otrasov v jej štruktúre alebo zvýšenú traumu z ľudského utrpenia.

Opustiť a prijať Boha Každý na Zemi je špeciálny a jedinečný a každý má svoju vlastnú rolu v celkovej schéme. Keby každý nasledoval to, čo cíti ako správne, potom by každý zohral svoju rolu v tomto pláne. Ak namiesto toho robíte to, čo by ste „mali“ robiť, často kvôli vine, ste náchylní odbočiť z cesty, s ktorou ste súhlasili. Je načase opustiť to a prijať Boha. Tým prijmete skutočnú zodpovednosť.

Ak cítite, že by ste mali pomáhať zvieratám, zachraňovať dažďové pralesy, zvyšovať povedomie o týraní detí, alebo aj nerobiť nič… škála je nekonečná… pochopíte, že je to pre vás správne a nemusí to znamenať, že je to správne aj pre druhých. Každý má svoju vlastnú úlohu, ktorú má vykonať a ak dovolíte, aby vám niekto hovoril do toho, čo robíte a budete sa riadiť tým, čo by ste podľa ostatných „mali robiť,“ znamená to, že nerobíte to, čo by ste v danej chvíli naozaj mali robiť. Ak robíte to, čo cítite ako správne v srdci a z lásky, nie zo strachu alebo viny, potom si môžete byť istí, že ste v Božskom prúde. A intuitívne budete vedieť, aký by mal byť váš ďalší krok.

Sila pozitívnosti Ďalší spôsob ako pomôcť Zemi je udržiavať svoje aurické pole (auru) čisté a zbavené negativity. Tým dovolíte Svetlu prejsť cez vaše energetické centrá tela – čakry, dole do Zeme. Toto sa dá dosiahnuť pozitívnym myslením, čistými úmyslami, používaním afirmácií, zbavením sa súdenia, presunutím sa z hlavy do srdca, uvedomením si, že sme všetci Jedno a tým, že sa stanete láskyplnejšími. Existujú rôzne produkty, ktoré pomáhajú zvyšovať vibrácie a čistia nižšie telá. Sú to farby, zvuky, kamene, oleje a mnoho prírodných esencií, ktoré sa dajú použiť na tento účel, ako napríklad Bachove kvetové esencie, Aura Soma, atď. Ak sa rozhodnete použiť akúkoľvek pomoc zvonka, zvoľte si vždy iba ten typ, pri ktorom cítite, že je pre vás ten správny. Každý má odlišné potreby, čo znamená, že niekomu môže napríklad aromaterapia priniesť zázraky, zatiaľ čo iný môže túžiť iba po väčšom pokoji. Je dostupných mnoho spôsobov, pretože každý človek má odlišné potreby. Nasledovaním intuície môžeme dosiahnuť zvyšovanie vedomia a vyšší stupeň evolúcie.

Čas voľby Nastal čas pre každého na tejto planéte, aby si vybral realitu, v ktorej chce žiť. Realitu lásky a mieru alebo súčasnú realitu, ktorú teraz zažívame na Zemi.

V realite tretej dimenzie na Zemi sa učíme súcitu, pochopeniu a láske zažívaním všetkých možných situácií, počnúc chudobou a drinou až po bohatstvo a moc. Súčasťou toho je aj naučiť sa rozširovať hranice, ktoré sme si vytvorili v predošlej inkarnácii a tým získať silu a múdrosť. Napokon, keď prestaneme súdiť a uvedomíme si, že sme všetci Jedno, presunieme sa na miesto pokoja a bezpodmienečnej lásky.

Mnohí cítia, že sa naučili dosť v tejto realite a chcú opustiť rôzne vzorce prislúchajúce k obmedzenému učeniu sa a presunúť sa na vyššiu úroveň učenia sa. Učenie sa pokračuje cez vyššie dimenzie, ale prebieha vo väčšej harmónii a s menším množstvom ťažkých skúseností. Kým v tretej dimenzii je možné dosiahnuť pokoj a radosť, vo vyšších dimenziách sú samozrejmosťou.

Zlatý vek Každý na Zemi sa rozhoduje. Ako sa vibrácie planéty zvyšujú, staré skostnatené štruktúry a systémy na celej Zemi menia svoju podstatu na novú, založenú na láske alebo sa rozpadajú a zanikajú. Všetky potláčané myšlienky a emócie sú uvoľňované individuálne – národne – medzinárodne a celoplanetárne. Všetka zostávajúca karma sa vyrovnáva a každý, kto si vyberie Lásku, stane sa Osvieteným vďaka tomu, že sa posunie do vyšších vibrácií.

Je načase vykročiť bez strachu a nespočetných vzorcov, ktoré nás držia uväznených v tomto svete plnom kontroly. Je čas vykročiť dopredu vo viere a s vedomím, že ďalej existujú svety, ktoré dokážeme vidieť. Blížime sa ku Zlatému veku mieru a lásky, predpovedanému mnohými filozofiami a náboženstvami pred dávnymi časmi. Predpovedá ho aj Majský kalendár a hlboko v srdci o ňom vie veľa, veľa miliónov pracovníkov Svetla. Úžasný nový svet svitá na obzore, zaliaty nádhernými Zlatými lúčmi Kristovho vedomia a my, ktorí sme si ho vybrali, prichádzame domov.

S bezpodmienečnou láskou,

Sandy Stevenson